Publicerad 4 juli 2019

Övergångsställen och gångpassager

För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som möjligt. Denna rapport beskriver resultaten från ett projekt om gåendes situation på övergångsställen och gångpassager. Rapporten vänder sig till tjänstemän, konsulter och andra som jobbar med trafikplaneringsfrågor.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset