Publicerad 22 november 2019

Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1

Rapporten beskriver ett förslag till en landstingsgemensam, nationell process för införande av nya läkemedel för att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning utan onödiga dröjsmål.

Uppdraget är en del i Nationella läkemedelstrategin och ingår i Överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset