Publicerad 25 november 2019

ÖP-RUP - en plattform för utvecklingskraft

Det finns förutsättningar för strategisk planering mellan kommun och region! Här sammanfattas en forskningsrapport som i fyra regioner och åtta kommuner studerat kopplingen mellan kommunala översiktsplaner (ÖP) och regionala utvecklingsprogram (RUP). Vilka samarbetsformer förekommer mellan kommunal och regional nivå och vilka framgångsfaktorer går det att utläsa.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset