Publicerad 25 november 2019

Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset

Forskare vid Lunds Universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har genomfört en studie av avidentifierade öppna svar från undersökningen med Nationell Patientenkät inom den slutna vården på Blekingesjukhuset.

Målet med den framtagna rapporten är att stimulera till att patienternas öppna svar i de nationella patientenkäterna tas tillvara, analyseras och återförs till det lokala förbättringsarbetet samt att pröva och föreslå metodik för att underlätta analysen.

Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset