Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017

Rapporten innehåller 28 färgsatta indikatorer och 15 bakgrundsmått, med resultat på kommunnivå. I bilagan finns också resultat för kvinnor och män, stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt offentligt och enskild driftsform. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset