Publicerad 26 november 2019

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019

Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2018.

Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats till 90 procent. Energianvändningen i regionernas lokaler har minskat med 12 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser har halverats. Andelen ekologiska livsmedel har mer än tredubblats på tio år och förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare en fjärdedel. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan regionerna är stora.

Årets temadel speglar regionernas arbete med klimatredovisningar med både utsläppsminskningar och nya utmanande områden.

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset