Publicerad 11 november 2022

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna

Rapporten presenteras för nionde gången som Öppna jämförelser, med syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling i miljöarbetet.

Rapporten inehåller sex nyckeltal, temadel om livsmedel samt klimatberäkningar. Därtill presenteras både framgångsfaktorer och exempel. Den publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Syftet är att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning och klimatpåverkan från medicinska gaser. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och ekologiska livsmedel har ökat. Energianvändningen i lokalerna ökade något, men har minskat kraftigt över längre tid. Skillnaderna mellan regionerna är stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.