Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2015/16.

Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i gymnasieskolan, både nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling.

Rapporten innehåller ett kapitel om inkluderande lärmiljöer som ett sätt att ge alla elever bättre förutsättningar att fullfölja sin gymnasieutbildning.

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset