Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presenterar jämförelser av gymnasieskolans resultat och resurser på kommunnivå för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

I årets rapport beskriver vi förbundets arbete för att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden inom den gemensamma ramen "Unga till arbete". De projekt och åtgärder som ryms inom denna ram syftar till att förbättra ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden genom att ge kommunerna del av erfarenheter, stöd och metoder för sitt utvecklingsarbete.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset