Publicerad 25 november 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.


I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. I år finns ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen. Vi har även på ett tydligare sätt lyft jämställdhetsperspektivet i redovisningen som ett verktyg för lokala analyser.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset