Publicerad 10 december 2020

Öppna jämförelser - Förskola 2020

Öppna jämförelser - Förskola syftar till att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor.

I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier, samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan.

Statistik som ingår i Öppna jämförelser - Förskola finns tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Öppna jämförelser - Förskola 2020

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset