Publicerad 26 juni 2019

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015

För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemät

Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR