Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Syftet med öppna jämförelser är att skapa öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen, samt ge underlag för lärande, analys och förbättring. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset