Publicerad 26 november 2019

Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola

Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. Resurserna beskrivs utifrån kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset