Publicerad 27 november 2019

Öppna jämförelser 2010: Gymnasieskola

Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. Resurserna beskrivs utifrån kommunens kostnader för gymnasieskolan.

I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner. Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla gymnasieskolan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset