Publicerad 28 november 2019

Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att stödja och skydda barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa. Det är därför angeläget att det finns tillförlitliga system för att följa upp och utvärdera den sociala barn- och ungdomsvården.

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner belysa vad systematisk uppföljning och utvärdering innebär, och varför man inom socialtjänsten måste bli bättre på att använda sig av det i sitt arbete.

Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset