Publicerad 3 februari 2020

Om Sveriges Kommuner och Regioner

Denna broschyr beskriver vi SKR:s uppdrag och verksamhet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset