Publicerad 4 december 2019

Om politiskt ledarskap

Är skriven för dig som ledande förtroendevald i en kommun eller region och till dig som är nyfiken på uppdraget som toppolitiker. Många kommer att känna igen sig i glädjen och meningsfullheten i uppdraget och de svårigheter som man brottas med i politikens vardag. Ledarskapet kräver klokhet och skicklighet för att kunna möta och hantera samhällsförändringarna på kommunal och regional nivå där principer och visioner ska bli vardag och verklighet för medborgarna.

Boken bygger på möten med 700 toppolitiker under 13 år i ledarprogram och nätverk samt forskning och utveckling som SKR har initierat. Lena Lindgren och Peter Örn är författare och speglar dessa och egna erfarenheter om uppdraget.

Om politiskt ledarskap

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset