Publicerad 10 april 2019

Nyckeltal med integration i fokus

SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att underlätta användandet av statistiken har SKL tagit fram en användarguide som ger en introduktion till nyckeltalen.

I användarguiden presenteras innehållet i nyckeltalssamlingen och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och användas.

Nyckeltal med integration i fokus

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset