Publicerad 28 november 2019

Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället

Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter.

Här beskrivs i olika kommunexempel hur samverkan uppstår, genomförs och hur lösningarna kan se ut. Utgångspunkten är den byggboom av evenemangsarenor, idrottsanläggningar, kultur- och konserthus som vi ser under 2000-talets första decennium.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.