Publicerad 28 november 2019

Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället

Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter.

Här beskrivs i olika kommunexempel hur samverkan uppstår, genomförs och hur lösningarna kan se ut. Utgångspunkten är den byggboom av evenemangsarenor, idrottsanläggningar, kultur- och konserthus som vi ser under 2000-talets första decennium.

Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset