Publicerad 28 november 2019

Nya perspektiv på styrning och ledning : ledande förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting möts kring gemensamma utmaningar

Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt och säkra att kommuner och landsting tillgodoser grupper i samhället med störst behov? Omvärlden och förutsättningar förändras alltid vilket ställer krav på förtroendevalda och tjänstemän att utveckla former för lärande och kunskap. Nya Perspektiv erbjuder ett forum där både kommuner och landsting möts för att tillsammans lära mer om den gemensamma befolkningen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset