Publicerad 21 september 2022

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021

Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, förvaltningens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.

Samma undersökning gjordes 2018 och 2015, vilket innebär att resultaten mellan åren kan jämföras.

I 2021 års enkät lyfter vi även förändringar med anledning av pandemin.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.