Publicerad 7 maj 2019

NPM och tillit - om handlingsutrymmets psykologiska innebörd

Annika Lantz, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset