Publicerad 22 november 2019

Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa

Rapporten belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskilda vårdinsatser koncentreras till ett fåtal (färre än sex) vårdgivare.

Den innehåller ett förslag till handläggningsgång för hur arbetet med nivåstrukturering inom cancervården ska bedrivas framöver - inklusive förslag på en berednings- och beslutsmodell för landsting och regioner. Den redovisar även arbetet i tre pilotprojekt med förslag till nationell nivåstrukturering av vissa åtgärder i vården av patienter med peniscancer, cancer i matstrupe och övre magmun samt patienter med en viss typ av sarkom.

Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset