Publicerad 24 oktober 2019

Neonatalvården i fokus

Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet. Rapporten riktar sig till beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå, samt till verksamhets- och kvalitetsutvecklar.

SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denna rapport belyser centrala förbättringsområden inom neonatalvården och pekar på möjliga vägar framåt. Förslagen ryms inom tre huvudsakliga teman:

  • Kunskapsbaserad och likvärdig vård på rätt nivå,
  • Bemanning och kompetens och
  • Omvårdnad, bemötande och stöd.

Neonatalvården i fokus

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset