Publicerad 28 november 2019

Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus

När regeringen presenterade en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning betonades behovet av en bättre politisk dialog i tillväxtfrågor. Tanken på ett Nationellt forum var född.

Under 2007 bjöd regeringen in ett 50-tal politiker från lokal och regional nivå att delta i forumet. I denna skrift intervjuas fem av dem. Syftet är att låta deras erfarenheter och tankar bidra till att utveckla och förbättra det politiska samtalet om jobben och tillväxten.

Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset