Publicerad 28 november 2019

Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2013

Hösten 2013 genomfördes den andra mätningen med Nationell Patientenkät. Undersökningarna har haft för avsikt att fånga patienters och målsmäns erfarenheter av kontakten med verksamheterna.

Syftet med denna rapport är att återge och beskriva de erfarenheter och synpunkter som totalt ca 11 200 deltagande patienter och målsmän har bidragit med i 2013 års mätning. Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator) som utför mätningarna.

Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2013

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset