Publicerad 2 april 2020

Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre

Detta dokumentet är en fördjupning av ett antal hälsofrämjande och förebyggande insatser som alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring. Dokumentet vänder sig till verksamheter i regioner och kommuner, pensionärsråd -organisationer och andra intresseorganisationer, som vill ha stöd i arbetet med att minska fall hos äldre.

Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att förbättra hälsan i befolkningen. Ett av delmålen i Strategi för hälsa är att minska antalet äldre som drabbas av fallskador. För att minska fall hos äldre behövs det ett arbete med fokus på förebyggande insatser samt ett välfungerande samarbete mellan regioner, kommuner, intresseorganisationer och invånare.

Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset