Publicerad 26 november 2019

Närvaroregistrering

Ny teknik kan användas som hjälpmedel vid lokalresursplanering. I denna rapport studeras några lösningar som använts i Örnsköldsviks kommun. Där har närvaroregistrering testats i ett antal skollokaler och idrottshallar för att undersöka i vilken omfattning lokalerna används.

I rapporten diskuteras vilka slutsatser man kan dra av data som framkommer vid närvaroregistrering. Här finns också en diskussion om hur processen för verksamhetsönskemål kan samordnas med byggprocessen så att användningen av lokaler kan optimeras. I rapporten belyses även utmaningarna med föränderliga verksamheter och slutsatser om flexibla och generella lokaler.

Närvaroregistrering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset