Publicerad 17 april 2019

När ska vattnet kokas?

I denna skrift presenterar SKL en enkätstudie som har genomförts för att reda ut frågor kring kommunernas kokningsrekommendationer.

Livsmedelsverket använder antalet kokningsrekommendationer som ett mått på vattnets kvalitet. Men går det verkligen att dra detta likhetstecken? Vad finns det för skäl till att kommunerna utfärdar kokningsrekommendationer?

När ska vattnet kokas?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset