Publicerad 25 november 2019

Modell för risk och händelseanalys

Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten.

Modellen utgår från ett systemperspektiv där analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet.

Materialet är utformat som en handbok med fallbeskrivningar, scheman och mallar och kan med fördel användas vid utredningar enligt Lex Sarah.

Modell för risk och händelseanalys

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset