Publicerad 5 juli 2019

Modeller för energi­effektivisering

Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags modeller, arbetsätt och strategier. I den här skriften är fokus på hur offentlig fastighetsägare kan använda interna och externa modeller i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett strukturerat arbetssätt.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i byggnader. Syftet är att ge ett dig ett bra underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.