Publicerad 5 juli 2019

Modeller för energieffektivisering

Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags modeller, arbetsätt och strategier. I den här skriften är fokus på hur offentlig fastighetsägare kan använda interna och externa modeller i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett strukturerat arbetssätt.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i byggnader. Syftet är att ge ett dig ett bra underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Modeller för energieffektivisering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset