Publicerad 28 september 2020

Markörbaserad journalgranskning

I rapporten redovisas förändringar som skett under de sju år som granskningen pågått. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador. Hur utlokalisering och överbeläggning påverkar patientsäkerheten diskuteras i rapporten.

Rapporten är den tolfte i en serie som rapporterar resultatet av markörbaserad journalgranskning som genomförs nationellt i Sveriges Kommuner och Regioners regi. Studien omfattar 98 679 granskade vårdtillfällen under januari 2013 - december 2019 och är internationellt den största som genomförts.

Markörbaserad journalgranskning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset