Publicerad 12 september 2019

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

En plattform för policy- och verksamhetsutveckling.

I Sverige spelar kommunerna och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. De är platser och organisationer där rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och främjas. För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i det svenska lokala och regionala sammanhanget har SKL tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset