Publicerad 11 april 2019

Magasinet Mänskliga rättigheter

2014 slöt SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (MR) i kommuner, landsting och regioner. En del av satsningen har varit att tillsammans med forskare, kommun- och regionrepresentanter och civilsamhället ta fram en plattform för att kunna bli en MR-stad/region.

I det här magasinet beskrivs arbetet, liksom erfarenheter och exempel från stora delar av världen. Vi hoppas att resultatet kommer att vara till nytta för de kommuner, landsting och regioner som vill bli bättre på systematiskt och strategiskt arbete inom människorättsområdet.

Magasinet Mänskliga rättigheter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset