Publicerad 25 november 2019

Led i helheten

Sveriges Kommuner och Landsting har startat en utvecklingsprocess kring arbetet med den nationella väntetidsdatabasen kallad ”Led i helheten”.

Denna rapport är en delrapport och ett diskussionsunderlag som sammanfattar tre projekt som pågår eller är avslutade under 2012.

Led i helheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset