Publicerad 21 november 2019

Leda för Resultat 2012-2013

I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång III, 2012- 2013. Uppföljningen har skett genom besök hos sju av de deltagande kommunerna, ett drygt halvår efter programmets avslutning.

Fokus har varit på hur kommunerna har kunnat omsätta kunskaper och insikter från programmet i sin löpande verksamhet. Viktiga områden har varit samarbetet mellan stödfunktioner och ledning och förmågan att prioritera och analysera förbättringsområden i verksamheten.

Leda för Resultat 2012-2013

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset