Publicerad 3 december 2019

Leda för Resultat

I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet.

Författare är Marianne Olsson, processledare i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat. Marianne har gedigen erfarenhet som chef och ledare samt som stödfunktion i olika befattningar och kan därför tala ur egen praktik och utifrån den kunskap som samlats under genomförandet av utvecklingsprogrammet.

Köp 10 st eller fler för 50 kr/st
Köp 50 st eller fler för 35 kr/st

Leda för Resultat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset