Publicerad 25 november 2019

Lean - motiv, initiativ, implementering och resultat

En undersökning 2011 visade att fyra av fem landsting och en av fem kommuner arbetar med lean på ett eller annat sätt. Det väckte vårt intresse och vi bestämde oss för att titta närmare på några exempel.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset