Publicerad 25 november 2019

L-Bas 2013

Detta är den femte versionen av L-Bas och den benämns L-Bas 2013; den andra som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.

Bilaga 2 i PDF:en är reviderad 2013-01-10.

Kontoplanen uppdateras varje år i december inför varje nytt räkenskapsår. Se word-filen "L-Bas-2013-uppdatering-dec-2013.doc" nedan. I word-filen "L-Bas-2013.doc" finns hela kontoplanen, så att man själv kan anpassa kontoplanen till den egna verksamheten.

”Både L-Bas 2013 och den nya L-Bas 2019 finns tillgängliga för nedladdning hos SKL:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/lbas.24246.html
Under slutet av 2019 kommer en tryckt L-Bas 2019 att finnas tillgänglig för beställning och nedladdning här.”

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset