Publicerad 27 november 2019

Lättare sagt än gjort: uppföljning av kommunala konkurrensprogram i åtta kommuner

Det finns idag ett allt större intresse hos kommuner för konkurrensutsättning av sina verksamheter. Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Ett konkurrensprogram är ett politiskt antaget dokument som reglerar hanteringen vid upphandling i konkurrens och ibland även hur ; konkurrensprövningen av den egna verksamheten ska gå till.

Denna skrift bygger på erfarenheter från åtta kommuner som beslutat om ett konkurrensprogram eller en policy. Telefonintervjuer är genomförda med politiker och tjänsteman i följande kommuner; Enköping, Nordmaling, Nyköping, Mjölby, Skövde, Tyresö, Vetlanda och Ystad. ; Skriften ska förhoppningsvis kunna användas som stöd och hjälp till politiker och tjänstemän i kommuner i deras arbete med att utveckla hanteringen vid konkurrensutsättning.

Lättare sagt än gjort: uppföljning av kommunala konkurrensprogram i åtta kommuner

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset