Publicerad 4 november 2019

Lärares arbetstid för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB

Syftet med skiften Lärares arbetstid är att den ska klara ut vissa frågeställningar och därmed vara till hjälp i diskussioner om hur arbetstiden kan användas.

Skriften är också tänkt att underlätta den praktiska tillämpningen av avtalet (Bilaga M).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.