Publicerad 4 november 2019

Lärares arbetstid för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB

Syftet med skiften Lärares arbetstid är att den ska klara ut vissa frågeställningar och därmed vara till hjälp i diskussioner om hur arbetstiden kan användas.

Skriften är också tänkt att underlätta den praktiska tillämpningen av avtalet (Bilaga M).

Lärares arbetstid för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset