Publicerad 26 november 2019

Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB

En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB ; Lärare med ferieanställning har sin arbetstid reglerad genom Bilaga M till AB (Allmänna bestämmelser).

Syftet med skiften Lärares arbetstid är att den ska klara ut vissa frågeställningar och därmed vara till hjälp i diskussioner om hur arbetstiden kan användas. Skriften är också tänkt att underlätta den praktiska tillämpningen av avtalet (Bilaga M).

Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset