Publicerad 5 juli 2019

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Här presenteras en systematik för att analysera valet mellan att renovera eller bygga nytt. Ett beslut som handlar om stora investeringar och som binder upp kapital under lång tid.

Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för uppvärmning och drift. En stor del av dessa lokaler är byggda före 1980 och skolor, kontor och vårdlokaler är de största lokalkategorierna.En del av dessa byggnader är slitna, omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov och står därför inför stora renoveringsbehov.

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset