Publicerad 25 november 2019

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

Ett flerårigt utvecklingsarbete i landstingen/regionerna och på Sveriges Kommuner och Landsting har lett till att informationen om svensk hälso- och sjukvård har förbättrats avsevärt.

I denna rapport görs jämförelser av kostnader och prestationer mellan landstingen/ regionerna. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig bild av sin egen verksamhet i relation till genomsnittet för alla huvudmän.

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset