Publicerad 22 november 2019

Kvalitetsregister ECT

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med Kvalitetsregister ECT är att kartlägga och utvärdera behandlingsmetoden för att bidra till ökad kunskap om behandlingen så att ECT ges på rätt indikation och på rätt sätt.

Kvalitetsregister ECT

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset