Publicerad 28 november 2019

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion: bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Tillgång och hög kvalitet i hälso-och sjukvårdens data är en förutsättning för att kunna göra bra analyser och uppföljningar. De tre bilagorna om kvalitet i data, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion till Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008 finns samlade i denna separata bok.

Rapportens syfte är att ge ytterligare möjligheter att förstå och förbättra resultaten för de 101 indikatorerna i Öppna jämförelser 2008.

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion : bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset