Publicerad 28 november 2019

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion : bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Tillgång och hög kvalitet i hälso-och sjukvårdens data är en förutsättning för att kunna göra bra analyser och uppföljningar. De tre bilagorna om kvalitet i data, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion till Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008 finns samlade i denna separata bok.

Rapportens syfte är att ge ytterligare möjligheter att förstå och förbättra resultaten för de 101 indikatorerna i Öppna jämförelser 2008.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset